شرایط و ضوابط

 [فروشنده]

- فروشنده باید نسب به فهرست موارد منع فروش که در ادامه آمده است آگاهی داشته و از ارسال محتوایی که ممکن است مصداق هریک از این بند ها باشد خودداری نماید:

 

-- کلیه آثاری که حقوق مادی آن متعلق به شخصی به غیر از شخص فروشنده است، از قبیل هرگونه رساله، پایان نامه، مقاله، کتاب و غیره

-- فایل هایی که پیش از این توسط مالک، به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته اند

-- فایل های حاوی نرم افزار یا آموزش مرتبط با هک

-- فایل های حاوی نرم افزار یا آموزش مرتبط با ماهواره

-- فایل های حاوی نرم افزار یا آموزش مرتبط با عبور از فیلترینگ

-- هر نوع فایلی که مغایر با قوانین کشوری باشد

 

- فروشنده باید اطلاعات جامع، کامل و مطابق با مشخصات هر محصول ارائه نماید و از توضیحات فریبنده خودداری کند به طوری که خریدار بتواند با آگاهی و درکی منطقی محصول مورد نظر خود را انتخاب نماید.

- فروشنده نباید از اطلاعات فردی یا بانکی دیگران در پنل کاربری فایلو استفاده نماید.

- فروشنده نباید خریدار را برای استفاده از روش هایی به جز پرداخت از طریق درگاه فایلو راهنمایی یا تشویق نماید.

 

[خریدار]

- خریدار موظف است تنها خرید خود را از طریق درگاه پرداخت فایلو انجام دهد. در صورت پرداخت از طریق مجاری متفرقه، مسئولیت هرگونه ضرر و زیان بر عهده شخص خریدار خواهد بود.

 

[فیلو]

- فیلو به صورت عادی در قبال ارائه خدمات خود هزینه ای دریافت نمی کند و تنها در صورت فروش موفق محصول، 25% از قیمت کل محصول را دریافت خواهد کرد.

- فیلو این حق را دارد تا در صورت مشاهده تخلف، نسبت به بستن فروشگاه، مسدود کردن اکانت و یا ضبط موجودی اقدام نماید.

- فیلو این حق را دارد تا در هر زمانی نسبت به تغییر و یا تصحیح قوانین و مقررات خود اقدام نماید.