مقاله تولید برنامه زمان‌بندی قطارها برای سیستم ریلی سریع السیر تایوان با در نظر گرفتن چرخه و اختلالات، مبتنی بر بهینه‌سازی‌

مقاله به زبان انگلیسی می باشد.

سال انتشار 2014

خلاصه:

As more and more governments are planning or constructing their high-speed rail (HSR) systems, the central control mechanism

of such systems, i.e., train timetables, should be investigated more in order to cope with various disturbances due to disasters.

Several optimization-based approaches have been successfully utilized for generating stable and reliable train timetables;

however, few researchers have considered train circulation issues, especially for HSR systems, even though it could be such a

way to reschedule the timetable against disturbances. This research proposed a scheduling optimization model that has the

capability to accommodate not only basic requirements but train circulation as well for Taiwan HSR system. The sensitivity

analysis was applied in order to identify how disturbances propagate in the original timetable and which actions to be taken in

order to mitigate the impact instead of cancelling trains. With proper enhancement, the proposed model could be a good

simulation tool to help predict the effect of disruptions on the timetable without doing real experiments. 

5,000 تومان


93134.pdf
2 مگابایت